Vakbladen onderwijs online dating

Rated 3.86/5 based on 912 customer reviews

26 5 E DUCATING, INFORMING AND INSPIRING THE PUBLIC, POLICY MAKERS AND OTHER STAKEHOLDERS! 29 4 Centre for Research and Conservation 2012 C O N S E R V A T I O N S T R A T E G Y RZSA Mission Statement and Conservation Strategy The zoo and aquarium world is changing rapidly, and modern zoos have a huge potential to be more than just places where people can enjoy exotic animals and have a relaxed day out.

23 4 T RAINING FUTURE GENERATIONS OF CONSERVATIONISTS!!!!!!!

Vanuit de strategische keuzes die werden omschreven in het managementplan 2020 van de KMDA, verzekert deze nieuwe overeenkomst de wetenschappelijke missie van de KMDA tot en met het jaar Om Vlaanderen te profileren als innovatieve regio zet minister Lieten in op toponderzoek en excellentie, en de financiële ondersteuning van het CRC past perfect binnen de doelstellingen en acties rond Wetenschap, Innovatie en Technologie van de Vlaamse overheid: In de komende jaren zal de onderzoeksafdeling van Planckendael en de ZOO zich onder meer richten op het gebruik van de nieuwste technologieën in genetisch onderzoek.

Daarnaast willen ze onderzoeksprojecten opzetten om onze kennis te vergroten over leerprocessen, cognitie en intelligentie van dieren en om de gevolgen van veroudering bij dieren te bestuderen.

Die gegevens zijn niet enkel relevant voor het verzekeren van het welzijn van onze dieren, maar bovendien relevant voor ons inzicht in de effecten van veroudering bij mensen.

2- T OEGEPAST D IERENWELZIJNS- ONDERZOEK Het onderzoek in het thema toegepast dierenwelzijn heeft vooral betrekking op de praktische integratie van gedragsonderzoek en diergeneeskundig onderzoek in het beheer van dierentuincollecties.

Binnen het CRC richt het toegepast dierenwelzijnsonderzoek zich onder meer op de invloed van dierenverblijven, het effect van bezoekers, en op omgevingsverrijking op het gedrag en welzijn van de dieren in dierentuinen.

Leave a Reply